Tag Archives: Học lập trình

Cách để học bất cứ ngôn ngữ lập trình nào !?!

Có rất nhiều cách để học một ngôn ngữ lập trình (hầu như các ngôn ngữ lập trình có sự tương tự nhau – Đó là suy nghĩ của riêng cá nhân thôi!!!). Theo Zed A.Shaw – tác giả của cuốn sách Learn Python the hard way có đề xuất một phương pháp như sau:


1. Get a book or some introductory text about the language.
2. Go through the book and type in all the code, making it run.
3. Read the book as you work on the code , taking notes.
4. Use the language to implement a small set of programs you are familiar with in another language.
5. Read other people's code in the language, and try to copy their patterns.

Có thể tạm dịch như sau:

1. Kiếm một cuốn sách hoặc vài thông tin hướng dẫn về ngôn ngữ mà mình học.
2. Đọc qua cuốn sách và gõ các đoạn code trong sách đó, và quan trọng là những đoạn code đó chạy được.
3. Đọc kĩ cuốn sách để hiểu về các đoạn code đó, ghi chú lại những điểm quan trọng.
4. Sử dụng ngôn ngữ đó để thực hành với những bài tập nhỏ mà bạn đã thực hành với ngôn ngữ bạn đã biết.
5. Đọc code của người khác và thử sao chép phong cách lập trình của họ.

Riêng tôi, tôi cảm thấy việc gõ hết code là không cần thiết bởi vì nếu thực hành với số lượng code ít thì có thể được nhưng đối với một lượng code lớn thì có thể khá mệt (Thiếu động lực!) nên tốt nhất là nếu đoạn code quá dài thì nên copy và paste để xem kết quả! Lúc đó bạn sẽ biết kết quả và tới lúc quan tâm đến nó là đọc hiểu và nếu có thể thì code lại!!!

Đọc code của người khác – Đó là cách để nâng cao kỹ năng của bản thân. Thông qua code của người khác bạn có thể học được nhiều thứ như: phong cách lập trình, cách suy nghĩ,…
Bạn có thể lên Github để tìm một số đoạn code của ngôn ngữ lập trình mà mình học! Chúc bạn thành công!

Advertisements