Tag Archives: Fun with “Thanh tra”

Thanh tra

Những ngày hôm nay có thể nói là mỗi ngày tới trường là một “niềm vui”! 🙂 Thật sự mà nói thì lâu lâu mới có một lần! Trường trở nên sạch sẽ hẳn ra! Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Đi dọc sân trường các thầy canh sinh viên như bảo vệ canh trộm. Cứ thấy ai không mang thẻ là “Đứng lại đó! Thẻ em đâu?”. Các sì tiu đần chạy như vịt! Tôi thật lấy làm cảm thán!!! 🙂

Đi đâu cũng thấy bảng hiệu giới thiệu trường, băng rôn treo đặt khắp nơi! Biểu tượng sì tiu đần ăn mặc lịch sự, đi khẽ nói nhẹ rất được chú trọng! Trong thang máy được đặt thêm 2 cái “mini tivi” chào đón cứ chớp nháy liên tục!!! >< Vào văn phòng ngồi học mà nghe các thầy cứ nói rôm rả "Trường mấy hôm nay sạch sẽ ghê!" có thầy nói lại "Chắc mai em ở nhà ngủ!" 🙂

Chuyện còn chưa dừng lại ở đây. Bạn tôi được thông báo nghỉ học chỉ vì một lý do hết sức giản đơn là vì "LỚP HỌC BẨN!" chỉ vì dạo này xuất hiện hai chữ "Thanh tra"!

Trường tôi nếu không nói chứ có niên kỉ lâu năm nên mọi thứ đề "cũ kĩ" chưa có tài chánh để nâng cấp!!! Thật sự thầy tôi nói không ngoa chứ "Trường ta cái gì cũng có chỉ thiếu một cái : TIỀN"! 🙂 Ôi thôi thôi!!! Nghe xong mà té ngửa! Thật đáng buồn làm sao!

Trường tôi hầu như không nhiều sự ép buộc như những trường khác! Bình thường các sì tiu đần thích nhất chữ na tru rồ! Nên từ này được các sì tiu đần vận dụng khăp mọi nơi trong trường nhưng chỉ vì hai chữ "THANH TRA" mà các sì tiu đần đều phải cầm hình tượng đi giữ trường! Tuy đây là một hình tượng tốt nhưng không na tru rồ tí nào!!! "THANH TRA" tới… thôi chết lo chạy thôi!!! 🙂

Advertisements