About

Đây là nơi tôi có thể ghi lên những gì tôi đã trải nghiệm trong cuộc sống cùng những gì tôi học được, tìm hiểu được, cùng những kinh nghiệm của tôi. Nơi đây sẽ lưu lại những dấu chân của tôi trên dòng cát thời gian…

dthieu95@gmail.com

Advertisements