Home

Câu chuyện về Computer Vision

Thị giác máy tính (Computer Vision) là gì? Nó đến từ đâu? Từ 20 năm trước chỉ một vài kỹ sư làm việc với nó nhưng bây giờ nó được ứng dụng rộng rãi trong các công nghệ hiện nay….

Ngành Thị giác máy tính (CV) hiện nay khá ít người biết đến sự tồn tại của nó ở Việt Nam… Nó là một câu chuyện rất dài! Nếu có hứng thú tìm hiểu bạn có thể tham khảo ở đây:

https://georgemdallas.wordpress.com/2015/03/24/the-story-of-computer-vision/

Advertisements